Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
58 %
Za