Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah


Sprejet