Zakon o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih
49 %
Za