Sklep o imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora ter o razrešitvi podpredsednice in imenovanju podpredsednika Mandatno-volilne komisije


V obravnavi

Zakon

V obravnavi
Sklep o imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora ter o razrešitvi podpredsednice in imenovanju podpredsednika Mandatno-volilne komisije