Zakon o spremembi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja


Zavrnjen

Zakon

Zavrnjen
Zakon o spremembi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja