Sklep o imenovanju namestnika člana Državne volilne komisije


V obravnavi

Zakon

V obravnavi
Sklep o imenovanju namestnika člana Državne volilne komisije