Sklep o imenovanju članice Statističnega sveta Republike Slovenije


V obravnavi

Zakon

V obravnavi
Sklep o imenovanju članice Statističnega sveta Republike Slovenije