Priporočilo v zvezi s črpanjem evropskih kohezijskih sredstev finančne perspektive 2014–2020


Sprejet

Zakon

Sprejet
Priporočilo v zvezi s črpanjem evropskih kohezijskih sredstev finančne perspektive 2014–2020
67 %
Za