Zakon o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi Medameriške investicijske korporacije


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi Medameriške investicijske korporacije
57 %
Za