Zakon o dopolnitvi Gradbenega zakona


Zavrnjen

Zakon

Zavrnjen
Zakon o dopolnitvi Gradbenega zakona