Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022