Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank
57 %
Za