Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
48 %
Za