Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju


Zavrnjen

Zakon

Zavrnjen
Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
48 %
Za