Zakon o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi Medameriške investicijske korporacije


Sprejet