Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembi Evropske konvencije o krajini


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembi Evropske konvencije o krajini
57 %
Za