Zakon o ratifikaciji sprememb Prilog I in II h Konvenciji o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o ratifikaciji sprememb Prilog I in II h Konvenciji o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin
62 %
Za