Sklep o imenovanju generalne sekretarke Državnega zbora


Sprejet