Predlog za izvolitev predsednika Vlade Republike Slovenije


Sprejet