Predlog za odpoklic članov Nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d.


Sprejet