Sklep o pravici prevzema mandata poslanca Državnega zbora namesto poslanke, ki ji je prenehal mandat


Sprejet