Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij


Zavrnjen

Zakon

Zavrnjen
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij