Zahteva za odreditev parlamentarne preiskave za oceno dejanskega stanja in za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega financiranja volilne kampanje za volitve poslancev v Državni zbor leta 2022 političnih strank (posredno) preko delovanja izdajateljev medijev v (delni) lasti oziroma s vplivom političnih strank, članov organov političnih stranke ter izdajateljev medijev v lasti subjektov iz tujine, ki so od kupili deleže v teh izdajateljih, in oglaševanja (neposredno ali posredno) državne uprave (vladne službe in ministrstva), javnih zavodov, agencij in javnih skladov ter gospodarskih družb s kapitalsko naložbo države oziroma Republike Slovenije, ki jih upravlja Slovenski državni holding d.d., ki je imetnik večinskega deleža oziroma ima prevladujoč vpliv, v medijih, ki jih izdajajo ti izdajatelji in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja področja: - financiranja političnih strank in organizacije volilne kampanje (politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande v obdobju pred volitvami in med volilno kampanjo), - ustanavljanja in lastninsko-upravljavsko ureditev izdajateljev medijev s strani političnih strank, javnih funkcionarjev in članov organov te politične stranke, - nadzora in sankcij nad prikritimi (neplačanimi) političnimi oglaševalskimi vsebinami in drugimi oblikami politične propagande v medijih, predvsem v času volilne kampanje


V obravnavi

Akt

V obravnavi
Zahteva za odreditev parlamentarne preiskave za oceno dejanskega stanja in za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega financiranja volilne kampanje za volitve poslancev v Državni zbor leta 2022 političnih strank (posredno) preko delovanja izdajateljev medijev v (delni) lasti oziroma s vplivom političnih strank, članov organov političnih stranke ter izdajateljev medijev v lasti subjektov iz tujine, ki so od kupili deleže v teh izdajateljih, in oglaševanja (neposredno ali posredno) državne uprave (vladne službe in ministrstva), javnih zavodov, agencij in javnih skladov ter gospodarskih družb s kapitalsko naložbo države oziroma Republike Slovenije, ki jih upravlja Slovenski državni holding d.d., ki je imetnik večinskega deleža oziroma ima prevladujoč vpliv, v medijih, ki jih izdajajo ti izdajatelji in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja področja: - financiranja političnih strank in organizacije volilne kampanje (politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande v obdobju pred volitvami in med volilno kampanjo), - ustanavljanja in lastninsko-upravljavsko ureditev izdajateljev medijev s strani političnih strank, javnih funkcionarjev in članov organov te politične stranke, - nadzora in sankcij nad prikritimi (neplačanimi) političnimi oglaševalskimi vsebinami in drugimi oblikami politične propagande v medijih, predvsem v času volilne kampanje