Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2021 in Ocena stanja za leto 2021


V obravnavi

Akt

V obravnavi
Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2021 in Ocena stanja za leto 2021