Pobuda za sklenitev Protokola o pristopu Kraljevine Švedske k Severnoatlantski pogodbi


Sprejet

Zakon

Sprejet
Pobuda za sklenitev Protokola o pristopu Kraljevine Švedske k Severnoatlantski pogodbi