Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah


Sprejet