Zakon o ratifikaciji spremenjenih in dopolnjenih aktov Svetovne poštne zveze in Sklepnega protokola k Sporazumu o poštnoplačilnih storitvah


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o ratifikaciji spremenjenih in dopolnjenih aktov Svetovne poštne zveze in Sklepnega protokola k Sporazumu o poštnoplačilnih storitvah
92 %
Za