Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami