Posebno poročilo Zagovornika načela enakosti "Dostopnost srednjih šol za gibalno ovirane"


V obravnavi

Akt

V obravnavi
Posebno poročilo Zagovornika načela enakosti "Dostopnost srednjih šol za gibalno ovirane"