Predlog odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2019 (OdRSPVČP19-1)


V obravnavi

Zakon

V obravnavi
Predlog odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2019 (OdRSPVČP19-1)