Predlog za imenovanje članov nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d.


Sprejet

Akt

Sprejet
Predlog za imenovanje članov nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d.