Zakon o ratifikaciji spremenjenih in dopolnjenih aktov Svetovne poštne zveze


Sprejet