Letno poročilo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2020, razporeditev presežka prihodkov nad odhodki za leto 2020 in seznanitev z izvedenim nadzorom nad delom Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2020


V obravnavi

Akt

V obravnavi
Letno poročilo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2020, razporeditev presežka prihodkov nad odhodki za leto 2020 in seznanitev z izvedenim nadzorom nad delom Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2020