Zakon o dopolnitvi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč


Sprejet