Posebno poročilo Varuha človekovih pravic "Dostopnost Centrov za socialno delo za gibalno in senzorno ovirane invalide"


Sprejet

Akt

Sprejet
Posebno poročilo Varuha človekovih pravic "Dostopnost Centrov za socialno delo za gibalno in senzorno ovirane invalide"