Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti
68 %
Za