Sklep občinskega sveta občine Lendava o potrditvi mandata Janeza Magyarja za župana občine Lendava


Sprejet

Akt

Sprejet
Sklep občinskega sveta občine Lendava o potrditvi mandata Janeza Magyarja za župana občine Lendava