Sklep o nastopu funkcije predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar


V obravnavi

Akt

V obravnavi
Sklep o nastopu funkcije predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar