Letno poročilo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2021 in razporeditev presežka prihodkov nad odhodki za leto 2021 ter za pretekla leta iz naslova izvedenih popravkov


V obravnavi

Akt

V obravnavi
Letno poročilo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2021 in razporeditev presežka prihodkov nad odhodki za leto 2021 ter za pretekla leta iz naslova izvedenih popravkov