Zakon o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji


Sprejet

Failed to fetch card: /c/errored (500) {"error":"Internal Server Error"}