Sklep o imenovanju podpredsednika Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti


Sprejet

Akt

Sprejet
Sklep o imenovanju podpredsednika Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti