Do nadaljnega zaradi prenove spletnega mesta Državnega zbora podatkov na Parlametru ne osvežujemo, ker strojno berljivi podatki trenutno niso dosegljivi. Se opravičujemo za nevšečnosti.

Poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2018


V obravnavi

Napaka

Pri nalaganju kartice je prišlo do napake.
Failed to render card: /s/zakon (sl) Request failed with status code 502 (https://analize.nov.parlameter.si/v1/s/getLegislation/421-VIII)