Sklep o imenovanju podpredsednika Odbora za zadeve Evropske unije


Sprejet

Akt

Sprejet
Sklep o imenovanju podpredsednika Odbora za zadeve Evropske unije