Resolucija Državnega zbora Republike Slovenije o uvrstitvi Ruske federacije med države, ki podpirajo terorizem


Zavrnjen

Akt

Zavrnjen
Resolucija Državnega zbora Republike Slovenije o uvrstitvi Ruske federacije med države, ki podpirajo terorizem