Sklep o imenovanju predsednika in podpredsednika Ustavne komisije ter podpredsednika Odbora za kulturo


Sprejet

Zakon

Sprejet
Sklep o imenovanju predsednika in podpredsednika Ustavne komisije ter podpredsednika Odbora za kulturo
69 %
Za