Odlok o spremembah Odloka o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah državnega zbora


V obravnavi

Akt

V obravnavi
Odlok o spremembah Odloka o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah državnega zbora