Odlok o spremembah Odloka o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah državnega zbora


Sprejet

Akt

Sprejet
Odlok o spremembah Odloka o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah državnega zbora