Sklep o imenovanju članov Nadzornega sveta RTV Slovenija


V obravnavi

Zakon

V obravnavi
Sklep o imenovanju članov Nadzornega sveta RTV Slovenija