Pobuda za sklenitev Konvencije o mednarodnem sodelovanju pri preiskavah in pregonu kaznivega dejanja genocida, hudodelstev zoper človečnost, vojnih hudodelstev in drugih mednarodnih hudodelstev


V obravnavi

Zakon

V obravnavi
Pobuda za sklenitev Konvencije o mednarodnem sodelovanju pri preiskavah in pregonu kaznivega dejanja genocida, hudodelstev zoper človečnost, vojnih hudodelstev in drugih mednarodnih hudodelstev