Sklep o imenovanju člana Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji


Sprejet

Akt

Sprejet
Sklep o imenovanju člana Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji