Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023


Sprejet