Resolucija o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050


Sprejet

Akt

Sprejet
Resolucija o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050