Sklep o kandidatu, ki ima pravico opravljati funkcijo poslanca Državnega zbora


V obravnavi

Zakon

V obravnavi
Sklep o kandidatu, ki ima pravico opravljati funkcijo poslanca Državnega zbora